เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม > โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการและกิจกรรม - โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (TGI&TPQI)
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
วันที่ 4 ส.ค. 59 สถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 1  
เรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมครั้งนี้ คือ “ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมายจากต่างประเทศและ Function Map” ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมไปถึงการศึกษารวบรวมการกำหนดและรับรองความรู้ความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพที่จัดทำมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยและระบบสากล ที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ ในประเทศอุตสาหกรรม  มีดังนี้
  • ลักษณะงานในอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป 
  • ทักษะแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับความต้องการของงานด้านหุ่นยนต์
  • ภาคการศึกษามีการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะด้านเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ผังความสัมพันธ์และมาตรฐานอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

 วิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook