เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > โครงการและกิจกรรม
โครงการและกิจกรรม - โครงการและกิจกรรม

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาสปีที่ 9 ภายใต้การสนับสนุนการฝึกอบรมของสถาบันไทย-เยอรมัน (ASCE002265)
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้โอกาสดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของสถาบันไทย-เยอรมัน

1
2
3

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ปีที่ 10(TGI-CSR-B-10)
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ปีที่ 10 2558

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ปีที่ 9 (TGI-CSR-B-9)
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและด้อยโอกาส ปีที่ 9 2557

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ(TGI&TPQI)
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ วิชาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ(TGI&TPQI)
ปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายๆเทคโนโลยี ทำให้ทักษะแรงงานที่ทำงานในรูปแบบกระบวนการเดิมนั้นเปลี่ยนไป จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต

โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ(TGI-2558)
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2558

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 1(TGI-CSR-B-1)
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 1 ปี 2549

1
2
3
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook