เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล
สถาบันไทย-เยอรมัน ได้ดำเนินธุรกรรมในการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาบริการตรวจสอบ และผลิตแก่โรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี จึงมีฐานลูกค้าอยู่จำนวนหนึ่ง สถาบันฯ มีแนวความคิดที่จะรักษาฐานข้อมูลลูกค้ากลุ่มนี้ให้คงอยู่กับสถาบันฯ ให้นานที่สุด ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นด้วย โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นลูกค้า หรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตในรูปแบบของสมาชิกของสถาบันฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และผลประโยชน์คืนกับลูกค้าที่เป็นสมาชิก

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเดิมให้คงอยู่ และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความเชื่อมันต่อสถาบันฯ ด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าลูกค้าทั่วไป

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
 2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริกการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
 3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
 4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบ ของสถาบันฯ
 5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
 6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมราย 1 ปี ค่าธรรมเนียมราย 5 ปี
นิติบุคคล 200 3,000 10,000
บุคคลทั่วไป 200 1,000 3,000


หมายเหตุ
 1. อัตราค่าสมาชิกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT 7%)
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ชำระเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น
 3. สถาบันฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 333 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 4. สำหรับสมาชิกของศูนย์ CAD/CAM/CAE Advisory Center ที่ยังคงสภาพ จะมีสถานะเป็นสมาชิกของสถาบันฯ โดยอัตโนมัติ


ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร นิติบุคคล | บุคคลทั่วไป

 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook