เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > 5ส & Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

5ส & Kaizen เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

 
วัตถุประสงค์
• เข้าใจถึงหลักการ แนวคิด หัวใจสำคัญ และเทคนิคของการทำไคเซ็น และ 5ส
• เรียนรู้วิธีค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและช่วยเพิ่มผลิตภาพในงานที่รับผิดชอบได้
• เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 
หัวข้อการสัมมนา
• Kaizen กับการเพิ่มผลิตภาพ
• วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
• เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
• หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง
• Kaizen กับข้อเสนอแนะ
• 5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ
- 5ส คืออะไร หัวใจสำคัญของแต่ละ ส
- 5ส ช่วยให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างไร (ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ รักษาเวลา)
• หลักการและเคล็ดลับในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
• ตัวอย่างและกิจกรรม
• สรุป และถาม – ตอบ
 
ลักษณะการสัมมนา
• การบรรยาย การยกตัวอย่าง และกิจกรรม
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• คณะทำงาน 5ส ผู้ดูแลพื้นที่ 5ส หรือคณะไคเซ็น
• หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
30 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
3,900บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook