เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม : TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม : TPM

 
วัตถุประสงค์
-
 
หัวข้อการสัมมนา
1. TPM : แนวคิดและความสำคัญ
2. ชนิดของการบำรุงรักษา
3. การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
4. 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM
5. ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
6. การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)
7. เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
8. กรณีศึกษา และ Workshop
9. เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
10. เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
11. เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM
12. แนวทำงในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร
13. กรณีศึกษา และ Mini Workshop
14. สรุป และถาม ตอบ
 
ลักษณะการสัมมนา
• การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ (Mini Workshop)
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรฝ่ายผลิต

* Promotion และ ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณธนวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร.038-930100 ต่อ 1736 *
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
30 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
3,900บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook