เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > เทคนิคป้องกันความผิดพลาด POKA-YOKE

เทคนิคป้องกันความผิดพลาด POKA-YOKE

 
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจหลักการและเทคนิคของ POKA–YOKE แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
• เพื่อให้ทราบชนิดอุปกรณ์ หรือเครื่องมือและวิธีการปรับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการได้
 
หัวข้อการสัมมนา
• การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ
• หลักการ และแนวความคิดของระบบ POKA-YOKE
• ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ POKA-YOKE พร้อมตัวอย่าง
• ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ POKA-YOKE
• ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ POKA-YOKE
• สรุปและถาม – ตอบ
 
ลักษณะการสัมมนา
• การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• หัวหน้างาน พนักงาน ฝ่ายผลิต หรือที่ผู้สนใจ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต วิศวกร หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
30 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
3,900บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook