เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > สัมมนา > QCC เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

QCC เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของ Quality Control Circle : QCC และสามารถนำเอา QCC มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและบริหารคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
• เสริมสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ PDCA รูปแบบการวิเคราะห์แบบ QC Story และการใช้เทคนิคเครื่องมือ QC Tools ที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม QCC
 
หัวข้อการสัมมนา
• แนวคิดและหลักการของการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ตามวงจร PDCA
• บทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจกรรม QCC
• ประเด็นสำคัญในแต่ละขั้นตอนของ การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control circle)
• ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools กับ QC story
1. Check Sheet
2. Pareto Diagram
3. Graphs
4. Cause & Effect Diagram
5. Histogram
6. Scatter Diagram
7. Control Chart
• ความเข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools (ต่อ)
• Work Shop
• การประเมินผลและการให้คะแนนผลงานกิจกรรม QCC
• การบริหาร/การส่งเสริมกิจกรรม QCC
• สรุป และตอบข้อซักถาม
 
ลักษณะการสัมมนา
• การบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นจริง
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
• หัวหน้างาน วิศวกร ฝ่ายผลิต
• เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพที่ต้องการเพิ่มทักษะและเพิ่มศักยภาพในการใช้เครื่องมือ QC
 
 
 
ระยะเวลาการสัมมนา
1 วัน
 
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
30 ท่าน
 
ค่าใช้จ่าย
3,900บาท / ท่าน
 
บรรยากาศการสัมมนา
วิธีการชำระเงิน
  1. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันฯ การจองคอร์สหลักสูตรฝึกอบรม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าระบบก่อน ถึงจะสามารถจองคอร์สได้
  2. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ สามารถนำ Username และ Passward ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งให้ลงข้อมูล เข้าระบบได้ทันที
พิเศษ   รับส่วนลด 10% ตลอดปี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย หากสมัครเป็นสมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสถาบันไทย-เยอรมัน จะได้รับ
  1. ส่วนลด 10% ในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานตามประกาศที่จัดโดยสถาบันฯ
  2. ส่วนลด 10% ในการใช้บริการเช่าพื้นที่จัดสัมมนาของสถาบันฯ
  3. สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการเช่าเวลาเครื่องจักรต่างๆ ของสถาบันฯ
  4. สิทธิพิเศษในการใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนสามารถยืมหนังสือ วีดีโอ และเทปคาสเซ็ทได้ตามกฏระเบียบของสถาบันฯ
  5. สิทธิพิเศษในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตารางฝึกอบรม ตารางสัมมนา จดหมายข่าว และอื่นๆ
  6. สิทธิพิเศษในการขอรับบริการอื่นๆ ที่สถาบันฯ จัดดำเนินการเพื่อสมาชิก โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
ลงทะเบียน
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook