เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > บริการของเรา > บริการทั่วไป
บริการทั่วไป


    ห้องสัมมนา/ประชุม
 

สถาบันฯ มีห้องสัมมนา / ห้องประชุม ที่สามารถรับรองได้ตั้งแต่ 50-200 ที่นั่ง พร้อมทั้งมีบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ บริการอาหารจัดเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม ห้องประชุม Auditorium ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถจุได้ถึง 180-200 คน คอยให้บริการลูกค้าเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา

เฉพาะที่สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอมตะนคร ชลบุรี)เท่านั้น

ห้อง A522 สามารถจุคนได้ 20-30 คน ขนาด 62.64 ตารางเมตร
ราคา 3,200 บาท /วัน
ห้อง A523 สามารถจุคนได้ 20-30 คน ขนาด 64.02 ตารางเมตร
ราคา 3,200 บาท /วัน
ห้อง A505 สามารถจุคนได้ 40-60 คน ขนาด 184 ตารางเมตร
ราคา 3,500 บาท /วัน
ห้อง A511 สามารถจุคนได้ 90-100 คน ขนาด 193 ตารางเมตร
ราคา 4,000 บาท /วัน
ห้อง A511 (ขยายห้อง) สามารถจุคนได้ 120 คน ขนาด 278 ตารางเมตร
ราคา 5,000 บาท /วัน
ห้อง A300 สามารถจุคนได้ 180-220 คน ขนาด 350 ตารางเมตร
ราคา 10,000 บาท /วัน
 
 
รายการอุปกรณ์เสริม
LCD Projector 2,000 บาท/วัน
Copy Document

1.50 บาท/แผ่น

BackDrop ขนาด 2*1 เมตร จำนวน 1 ชุด (ไม่มีโลโก้) 400 บาท/แผ่น
 
ฟรี อุปกรณ์เสริม
Overhead, Screen, Microphone,White Board, Pin Board
 
หมายเหตุ
 • อัตราค่าเช่าห้องเป็นช่วงเวลา 08.00-17.00 น.
 • กรณีที่มีการบริการหลังเวลา 17.00 น. ทางสถาบันฯ คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/ชั่วโมง


ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางสถาบันฯ คิดอัตรค่าบริการเพิ่ม ดังนี้

ห้อง A522 2,000 บาท/วัน
ห้อง A511 2,000 บาท/วัน
ห้อง A511(ขยายห้อง) 2,000 บาท/วัน
ห้อง A300 7,000 บาท/วัน
ห้อง A505 2,000 บาท/วัน
 
อัตราค่าอาหาร และของว่าง
Coffee Break
1.เครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ) + อาหารว่าง 1 ชนิด 60 บาท/ท่าน/ครั้ง
2.เครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ) + อาหารว่าง 2 ชนิด 70 บาท/ท่าน/ครั้ง
 
Buffet For Lunch
1.อาหารไทย 5 ชนิด + ผลไม้ หรือ ขนมไทย 170 บาท/ท่าน
2.อาหารไทย 6 ชนิด + ผลไม้ หรือ ขนมไทย 190 บาท/ท่าน
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • การจัดบุฟเฟต์กรุณาสำรองที่นั่งอย่างน้อย 30 ท่านขึ้นไป
 • ในกรณีต่ำกว่า 30 ท่าน สถาบันฯ มีบริการจัดเลี้ยง 210 บาท/ท่าน
 • สามารถจัดอาหารเป็นชุดๆ ละ 5 รายการ และผลไม้ หรือขนมไทย พร้อมเสริฟชา หรือกาแฟ
 • การสั่งอาหารว่างขั้นต่ำ 1 ครั้ง/วัน
 • ราคาอาหารและอาหารว่าง คิดตามจริงแต่ไม่ต่ำกว่าที่จอง

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนวรรณ จารนัย

โทรศัพท์ : 038 215033-9, 038 930100 ต่อ 1736

e-mail : tanawan.j@tgi.mail.go.th

 

    บริการพื้นที่ทำงานชั่วคราว

Co working space (บริการพื้นที่ทำงานชั่วคราว)


    หอพัก
 
 
   
ห้องมาตรฐาน รายวัน 550 บาท/วัน
รายเดือน - บาท/วัน
   
เตียงเสริม 200 บาท/วัน/เตียง
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • เครื่องออกกำลังกาย
 • อุปกรณ์กีฬา
 • โทรทัศน์
 • ตู้เย็น
 
หมายเหตุ
 • พักได้ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการของสถาบันฯ เท่านั้น
 • ห้องพักมีบริการ เฉพาะที่ศูนย์ชลบุรี (อมตะนคร) เท่านั้น
 
 

    สำนักงานให้เช่า
 
 
   
ขนาดห้อง 32 ตารางเมตร กว้าง 4 ม. x ยาว 8 ม.
ค่าเช่า 150 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ค่าส่วนกลาง 70 บาท/ตารางเมตร/เดือน คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 3.35 บาท จ่ายตามจริง
ค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ ค่าประกันหมายเลขละ 5,000 บาท
ค่าติดตั้งหมายเลขละ 1,500 บาท
ค่าโทรศัพท์ จ่ายตามจริง
เฉพาะที่สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอมตะนคร ชลบุรี)เท่านั้น
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • น้ำประปา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอก
 • ที่จอดรถ
 
หมายเหตุ
 • มัดจำล่วงหน้า 3 เดือน
 
 
         
 
Follow US
On Twitter
On Facebook