เว็บลิงค์ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | สมาชิก | แผนผังเว็บไซต์
ไทย | English
 
 
|
หน้าหลัก > หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรม

แม่พิมพ์
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก (MOT)
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก 43-MOT-53 25 - 26 ต.ค. 6,000
งานขัดเงาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-61 29 - 30 ต.ค. 5,500
การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยใช้ CAE 43-MOT-41 30 - 2 พ.ย. 9,500
เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก 43-MOT-01 08 - 9 พ.ย. 6,000
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายวัสดุ 43-MOT-34 15 - 16 พ.ย. 6,000
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบทางวิ่งร้อน 43-MOT-33 20 - 23 พ.ย. 6,000
การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อปรับปรุงแม่พิมพฺ์ และกระบวนการฉีดพลาสติก 43-MOT-42 22 - 23 พ.ย. 5,500
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-31 26 - 29 พ.ย. 8,500
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-81 29 - 30 พ.ย. 6,000
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 43-MOT-51 12 - 13 พ.ย. 6,000
เทคนิคการปรับแต่งและการประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 43-MOT-82 06 - 7 ธ.ค. 5,500
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ CAD 3D (CAD for NX) 43-MOT-13 17 - 19 ธ.ค. 7,500
การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก 43-MOT-52 17 - 18 ธ.ค. 6,000
กลุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (TDT)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป 42-TDT-32 24 - 26 ต.ค. 6,900
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ 42-TDT-21 01 - 2 พ.ย. 6,000
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้ CAD 2D 42-TDT-63 07 - 9 พ.ย. 6,500
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 42-TDT-11 13 - 14 พ.ย. 6,000
การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง 42-TDT-31 13 - 16 พ.ย. 9,500
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดเจาะ (Blanking & Piercing) 42-TDT-23 30 - 31 ต.ค. 5,500
การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม VISI 42-TDT-61 20 - 23 พ.ย. 8,900
การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ 42-TDT-22 29 - 30 พ.ย. 5,500
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานขึ้นรูปโลหะแผ่น 42-TDT-52 29 - 30 พ.ย. 5,500
การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D (NX) 42-TDT-64 10 - 12 ธ.ค. 7,500
การออกแบบแม่พิมพ์ Single Die 42-TDT-30 12 - 14 ธ.ค. 6,900
เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ตัดขอบ (Shaving & Trimming) 42-TDT-24 28 - 28 พ.ย. 3,200
กลุ่มวิชา Jig และ Fixture
การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D 44-JIG-24 24 - 26 ต.ค. 8,600
การออกแบบเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-51 29 - 31 ต.ค. 8,600
การกำหนดขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน Jig & Fixture 44-JIG-22 16 - 16 พ.ย. 2,500
Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-01 01 - 2 พ.ย. 5,200
การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-52 26 - 28 พ.ย. 9,500
Fixture สำหรับงานตรวจสอบ 44-JIG-11 26 - 27 พ.ย. 5,200
การอ่านแบบ Jig & Fixture 44-JIG-21 10 - 11 ธ.ค. 5,200
การปรับประกอบเครื่องจักร Pick and Place 44-JIG-53 17 - 18 ธ.ค. 7,000
การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining 44-JIG-02 01 - 2 พ.ย. 5,200
กลุ่มวิชา Die Casting
เทคโนโลยีแม่พิมพ์หล่อโลหะ 42-DCT-01 29 - 30 ต.ค. 5,500
งานตัดเฉือนขึ้นรูป
กลุ่มวิชาตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 2 44-MEF-12 24 - 26 ต.ค. 9,500
เทคนิคงานกัดขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-21 24 - 26 ต.ค. 9,500
งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด 44-MEF-41 31 - 2 พ.ย. 9,500
เทคนิคงานเจียรทรงกระบอก 44-MEF-32 07 - 9 พ.ย. 9,500
เทคนิคการลับคมเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องจักรกลพื้นฐาน 44-MEF-40 15 - 16 พ.ย. 4,200
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 3 44-MEF-13 19 - 21 พ.ย. 9,500
เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย 44-MEF-30 11 - 11 ธ.ค. 2,200
เทคนิคงานเจียฟอร์ม (Form Grinding) 44-MEF-33 13 - 14 ธ.ค. 5,500
เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 1 44-MEF-11 17 - 19 ธ.ค. 9,500
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี 41-CNC-52 25 - 26 ต.ค. 5,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกัด 41-CNC-41 25 - 26 ต.ค. 5,500
เทคโนโลยีตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องกลซีเอ็นซี 41-CNC-21 01 - 2 พ.ย. 5,200
เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 1 41-EDM-01 06 - 9 พ.ย. 11,500
การควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน 41-CNC-03 06 - 9 พ.ย. 13,500
การเขียนโปรแกรมมาโครสำหรับงานกัดซีเอ็นซี 41-CNC-42 12 - 13 พ.ย. 5,500
การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ 41-CNC-61 12 - 12 พ.ย. 2,900
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 2 41-CNC-12 13 - 16 พ.ย. 11,500
การควบุคมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 (Siemens Controller) 41-CNC-31 20 - 23 พ.ย. 11,500
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM 41-EDM-21 26 - 26 ต.ค. 2,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 3 41-CNC-13 26 - 28 พ.ย. 10,500
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-01 05 - 8 พ.ย. 11,500
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง 41-CNC-51 22 - 23 พ.ย. 5,500
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตัดเฉือน 41-CNC-22 16 - 16 พ.ย. 2,900
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 1 41-EDM-11 13 - 16 พ.ย. 11,500
การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 41-CNC-11 06 - 9 พ.ย. 11,500
การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 2 41-CNC-02 11 - 14 ธ.ค. 11,500
CAD/CAM และงานเขียนแบบ
กลุ่มวิชา CAD
การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2017 25-CAD-15 05 - 8 พ.ย. 8,500
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D,3D) ด้วยโปรแกรม SolidWorks Electrical 25-CAD-51 12 - 14 พ.ย. 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks 2017 25-CAD-50 19 - 22 พ.ย. 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Autodesk Inventor 2017 25-CAD-41 19 - 22 พ.ย. 8,500
การเขียนโมเดลพื้นผิว 3 มิติ ด้วยโปรแกรม NX 11.0 25-CAD-31 26 - 29 พ.ย. 8,500
การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical 25-CAD-03 10 - 11 ธ.ค. 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม SolidWorks 25-CAD-52 29 - 31 ต.ค. 8,500
การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม NX 11.0 25-CAD-30 18 - 21 ธ.ค. 8,500
กลุ่มวิชา CAM
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-41 20 - 21 พ.ย. 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill 41-CAM-11 20 - 23 พ.ย. 9,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-31 29 - 30 พ.ย. 5,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill 41-CAM-12 11 - 14 ธ.ค. 9,900
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-21 17 - 19 ธ.ค. 8,500
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM 41-CAM-32 13 - 14 ธ.ค. 5,900
Mechanical Engineering Drawing
การอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล 25-DRA-10 06 - 8 พ.ย. 6,500
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-C-21 27 - 29 พ.ย. 7,500
ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 25-DRA-20 20 - 22 พ.ย. 7,500
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
กลุ่มวิชาการบำรุงเชิงคาดการณ์
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ 63-VBA-20 29 - 30 ต.ค. 15,000
พื้นฐานการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 63-VBA-10 25 - 26 ต.ค. 9,000
นิวเมติก & ไฮดรอลิก
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน 21-HYD-10 29 - 1 พ.ย. 10,500
ระบบควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า 21-PNE-21 05 - 7 พ.ย. 9,000
ปั้มไฮดรอลิกแบบปรับอัตราการไหล 21-HYD-13 05 - 6 พ.ย. 8,000
ระบบไฮดรอลิกขั้นสูง 21-HYD-11 05 - 8 พ.ย. 12,500
พื้นฐานระบบนิวเมติก 21-PNE-10 07 - 9 พ.ย. 9,000
ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า 21-HYD-21 12 - 14 พ.ย. 10,000
การออกแบบและการเลือกขนาดอุปกรณ์นิวเมติก 21-PNE-52 15 - 16 พ.ย. 7,500
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบนิวเมติก 21-PNE-22 19 - 21 พ.ย. 10,000
ระบบควบคุมแบบพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-24 26 - 28 พ.ย. 11,500
การซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก 21-HYD-32 29 - 30 ต.ค. 8,500
Robot&Mecha
กลุ่มวิชา Robotics
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (MITSUBISHI) 23-ROB-60 06 - 8 พ.ย. 10,500
การโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (OTC DAIHEN) ระดับพื้นฐาน 23-ROB-50 13 - 15 พ.ย. 10,500
การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโครงสร้างแบบ DELTA, SCARA, CATESIAN (ภาคเครื่องกล) 23-ROB-70 27 - 29 พ.ย. 6,000
กลุ่มวิชา Mechatronics
การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในเครื่องจักรกล 21-MEC-51 24 - 25 ต.ค. 7,000
ระบบแมชชีนวิชั่น (การใช้โปรแกรมเชื่อมต่อกล้อง และปรับแต่งแสง) 22-MEC-31 20 - 21 ธ.ค. 7,500
วัสดุ/การวัดและตรวจสอบ/สอบเทียบ
กลุ่มวิชาวัสดุและการทดสอบ
การทดสอบวัสดุ 24-MEU-21 01 - 2 พ.ย. 6,500
การตรวจสอบขนาดด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM 24-QAS-12 07 - 9 พ.ย. 6,500
การตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ 24-QAS-10 14 - 16 พ.ย. 5,000
การกัดกร่อนและการป้องกัน 24-MEU-31 15 - 16 พ.ย. 5,000
เทคนิคการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและการนำไปใช้ 24-MEU-53 22 - 23 พ.ย. 7,500
การอบชุบโลหะ 24-MEU-10 10 - 12 ธ.ค. 6,500
การตรวจสอบด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุม และเกจบล็อก 24-QAS-11 12 - 14 ธ.ค. 6,000
เทคนิคการตรวจสอบค่า GD&T ด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM 24-QAS-13 17 - 19 ธ.ค. 7,000
กลุ่มวิชาสอบเทียบเครื่องจักร
การเชื่ิอมและบัดกรี
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี
กระบวนการเชื่อม MIG และการทดสอบตามมาตรฐานสากลสำหรับงานอลูมิเนียม 24-WET-22 24 - 26 ต.ค. 8,000
การเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการทดสอบตามมาตรฐานสากล ภาค 2 24-WET-12 14 - 16 พ.ย. 7,500
การเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TIG 24-WET-52 19 - 21 พ.ย. 8,500
งานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม TIG และการทดสอบตามาตรฐานสากล (สำหรับงานสแตนเลสและอลูมิเนียม) 24-WET-31 28 - 30 พ.ย. 9,500
PLC/SCADA&DCS/Commu
กลุ่มวิชา PLC
การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับพื้นฐาน 22-PLC-53 05 - 7 พ.ย. 11,500
การโปรแกรม PLC-S7 ระดับกลาง 22-PLC-21 12 - 15 พ.ย. 12,000
การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน 22-PLC-70 19 - 21 พ.ย. 9,500
การแก้ไขระบบ PLC-S7 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-24 26 - 28 พ.ย. 11,000
การโปรแกรม PLC-S7 ระดับพื้นฐาน 22-PLC-20 06 - 9 พ.ย. 12,000
การโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน 22-PLC-60 11 - 13 ธ.ค. 11,000
การโปรแกรม PLC (Control Logix 5000 & RS Logix 5000) ระดับสูง 22-PLC-54 11 - 13 ธ.ค. 11,500
กลุ่มวิชา SCADA & DCS
WinCC Fixable สำหรับสร้างหน้าจอ Touch Screen (Seimens) 22-PRO-32 05 - 7 พ.ย. 11,500
Touch Screen (GOT: Mitsubishi) Design & Interface via PLC (Mitsubishi 22-PRO-61 11 - 13 ธ.ค. 10,000
การออกแบบสร้างหน้าจอ Touch Screen (Proface) 22-PRO-60 31 - 31 ธ.ค. 11,000
การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุม กระบวนการ ระดับพื้นฐาน 22-PRO-41 31 - 31 ม.ค. 15,000
กลุ่มวิชา Communication
เทคโนโลยีการสื่อสาร CC-Link ผ่่าน PLC (Mitsubishi) 22-IIT-81 24 - 26 ต.ค. 9,500
การสื่อสาร Profibus DP (Configuration & Troubleshooting) 22-IIT-61 19 - 22 พ.ย. 12,000
การสื่อสารผ่าน Profi Net & Industrial Ethernet ด้วย PLC S7 22-IIT-51 03 - 4 ธ.ค. 8,500
Electrical Power/Motor&Drives
กลุ่มวิชา Electrical Power
พื้นฐานระบบไฟฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในเครื่องจักร 22-EEP-10 05 - 6 พ.ย. 7,500
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน 22-EEP-11 08 - 9 พ.ย. 8,000
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง 22-EEP-12 15 - 16 พ.ย. 8,000
การอ่านแบบไดอะแกรมไฟฟ้า และการเดินสายตู้ควบคุมตามมาตรฐาน 22-EEP-21 19 - 22 พ.ย. 11,500
กลุ่มวิชา Motor & Drives
พื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า 22-DRC-10 24 - 26 ต.ค. 9,500
การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PlC (Mitsubishi) 22-DRC-14 13 - 15 พ.ย. 11,500
การควบคุมตำแหน่งมอเตอร์เซอร์โวด้วย Posittion Module (Mitsubishi) 22-DRC-13 20 - 22 พ.ย. 11,500
การออกแบบวงจรเมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 22-DRC-21 03 - 6 ธ.ค. 9,500
เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวควบคุมอุณหภูมิ 22-DRC-22 17 - 19 ธ.ค. 9,000
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller
Machine Techno
กลุ่มวิชา Machine Technology
Machine Design
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 21-MCD-11 12 - 14 พ.ย. 7,000
การกำหนดขนาดเลื่อกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1 21-MCD-12 10 - 12 ธ.ค. 7,000
จัดตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มวิชา PLC (On Request)
กลุ่มวิชา Communication (On Request)
กระบวนการวัดคุมด้วยเครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน 22-IIT-62 31 - 31 ธ.ค. 8,000
กลุ่มวิชา Digital & Micro Controller (On Request)
กลุ่มวิชา SCADA & DCS (On Request)
การปรับตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมกระบวนการ 22-PRO-42 31 - 31 ธ.ค. 8,000
กลุ่มวิชาการเชื่อมและบัดกรี (On Request)
กระบวนการบัดกรีแข็ง 24-WET-10 31 - 31 ธ.ค. 3,000
เทคนิคการเชื่อมด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ 24-WET-51 31 - 31 ธ.ค. 6,500
การเชื่อมทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียมด้วย MIG 24-WET-53 31 - 31 ธ.ค. 7,000
กลุ่มวิชา Mechatronics (On Request)
การออกแบบขับเคลื่อนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติ 21-MEC-11 31 - 31 ธ.ค. 10,000
กลุ่มวิชา Robotics (On Request)
กลุ่มวิชา Pneumatics & Hydraulics (On Request)
คาร์ทริดวาล์วในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-14 31 - 31 ธ.ค. 6,000
การใช้ PLC (OMRON) ควบคุมระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า 21-HYD-22 31 - 31 ธ.ค. 11,000
วาล์วควบคุมความดันแบบพรอปพอร์ชันไฮดรอลิก 21-HYD-26 31 - 31 ธ.ค. 5,000
วาล์วควบคุมทิศทางพรอปพอร์ชันนัลไฮดรอลิก 21-HYD-25 31 - 31 ธ.ค. 4,500
ถังสะสมพลังงานในระบบไฮดรอลิก 21-HYD-12 31 - 31 ธ.ค. 4,000
การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA 21-PNE-23 31 - 31 ธ.ค. 12,500
การปรับปรุงคุณภาพลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพ 21-PNE-42 31 - 31 ธ.ค. 6,000
กลุ่มวิชางานตัดเฉือนขั้นสูงด้วยเครื่อง CNC (On Request)
เทคนิคงาน EDM ระดับที่ 2 41-EDM-02 31 - 31 ธ.ค. 11,500
เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2 41-EDM-12 31 - 31 ธ.ค. 11,500
กลุ่มวิชา CAM (On Request)
เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูป 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม NX 41-CAM-02 31 - 31 ธ.ค. 9,900
กลุ่มวิชา CAD (On Request)
การเขียนแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 25-CAD-01 13 - 14 พ.ย. 7,500
กลุุ่มวิชาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (On Request)
กลุ่มวิชา Motor and Drives (On Request)
กลุ่มวิชา Machine Technology (On Request)
การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร CNC (การโปรแกรม Ladder CNC Controller) 23-MAT-32 31 - 31 ธ.ค. 10,500
การฟื้นสภาพเครื่องจักร CNC (การรวมและทดสอบการใช้งานระบบ CNC) 23-MAT-33 31 - 31 ธ.ค. 10,500
กลุ่มวิชางานเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล (On Request)
กลุ่มวิชา Jig and Fixture (On Request)
กลุ่มวิชา Smart Factory
Smart Factory และการจัดการแบบดิจิตอล
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 22-MOM-41 30 - 1 พ.ย. 10,500
ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field) 22-IIT-52 06 - 7 พ.ย. 8,500
การโปรแกรม Visual Basic และระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมต่อ Barcode, QR Code Detector 22-MOM-21 13 - 14 พ.ย. 7,500
เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วย LabView เพื่อสนับสนุน Smart Factory 22-MOM-30 20 - 21 พ.ย. 9,500
การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 22-MOM-40 27 - 28 พ.ย. 8,500
การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES 22-MOM-12 11 - 12 ธ.ค. 12,500
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID เข้ากับระบบ Database และ Logistics Systerm 22-MOM-11 17 - 18 ธ.ค. 7,500
การบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP 22-MOM-10 18 - 20 ธ.ค. 9,500
กลุ่มวิชา Operation Management
Operation Management
การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulati 21-OPM-10 20 - 23 พ.ย. 13,500
การจำลองการผลิตอัตโนมัติแบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Process Simulation 21-OPM-20 27 - 29 พ.ย. 9,500
กลุ่มวิชา Material Handling
Material Handling
การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติ สำหรับการขนถ่ายวัสดุด้วย Visual Component 4.0 21-MHD-20 21 - 23 พ.ย. 11,500
กลุ่มวิชา Smart Actuator & Drive
Smart Actuator & Drive
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา
ตั้งแต่วันที่ -
  คอร์สอบรม สัมมนา
 
 
 
     
  ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
  ชื่อผู้ใช้ : *  
  รหัสผ่าน : *
     
 
 
Magazine : UP TO DATE Jan - Jun 2017 : Issue 1
Publish : 12 JAN 2017

 
     
   
     
 
 
Follow US
On Twitter
On Facebook