โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory): กิจกรรมพัฒนาโรงงานต้นแบบ | ข่าวสาร

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory): กิจกรรมพัฒนาโรงงานต้นแบบ

2019-05-28 08:19:00 Asia/Bangkok

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)"

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

ดาวน์โหลด ใบสมัครกิจกรรมพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ-Smart Factory.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 038215033-9 กด 1
e-mail : [email protected]
 

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties