โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เปิดรับสมัคร สถานประกอบการที่ต้องการรับ “ช่างเทคนิค” เพื่อฝึกงานและทำงาน | ข่าวสาร

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เปิดรับสมัคร สถานประกอบการที่ต้องการรับ “ช่างเทคนิค” เพื่อฝึกงานและทำงาน

2019-07-18 06:54:00 Asia/Bangkok

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน  

เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ ที่ต้องการรับ  “ช่างเทคนิค” เพื่อฝึกงานและทำงาน

 
รอบทั่วไป  (รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 62)
สถาบันไทย-เยอรมัน เปิดรับสมัครสถานประกอบการที่มีความต้องการรับช่างเทคนิค ภายใต้โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 14 โดยมีผู้ฝึกอบรม จำนวน 3 สาขา ดังนี้
   1.สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี  จำนวน 8 คน
   2.สาขาช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน 
   3.สาขาช่างเชื่อม จำนวน 7 คน
 
ขั้นตอนการสมัคร
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร (ตามลิ้งด้านล่าง)
  • กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน
  • แนบเอกสารประกอบการสมัคร
  • ระบุสาขาและจำนวนคนที่ต้องการรับ
  • ส่งใบสมัครมายังสถาบันฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  • สถาบันฯจะติดต่อกลับเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถานประกอบการ)
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://bit.ly/csr-2019-corperate-general
 

ติดต่อสอบถาม
คุณนวพรรษ  โทร 038-930100 ต่อ 1007
[email protected]
 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties