ภาพความสำเร็จงาน iMould Die Symposium 2019 “Innovation for Mould Die and Machine Tools” | ข่าวสาร

ภาพความสำเร็จงาน iMould Die Symposium 2019 “Innovation for Mould Die and Machine Tools”

2019-09-25 12:01:00 Asia/Bangkok

ภาพความสำเร็จงาน iMould Die Symposium 2019 “Innovation for Mould Die and Machine Tools”

วันที่ 25 ก.ย. 62 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี

 
ผ่านไปแล้วกับงาน  iMould Die Symposium 2019 “Innovation for Mould Die and Machine Tools” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการผลิตและแม่พิมพ์ยุค 4.0” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงระบบการผลิตในยุคอุตสาหกรรม4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
 
tgi-iMould-Die-2019
 
โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณเดชา จาตุธนานันท์
สำหรับการปาฐกถาพิเศษ "อุตสาหกรรมแม่พิมพ์กับการพัฒนาประเทศ" และเป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในการสัมมนาหัวข้อต่างๆ อาทิ


 
สัมมนา “Smart Solutions for Manufacturing Innovation”
1. คุณสุทธิศักดิ์ หมื่นจิตร ตำแหน่ง  Sales Region Manager, East Thailand
บริษัทแซนด์วิค ไทย จำกัด
2. คุณสัญญา รัศมี ตำแหน่ง Sales Region Manager, Bangkok & Others
บริษัท แซนด์วิค โคโรมอนท์ ไทยแลนด์
3. คุณถาวร พิชิตพรรณ  ตำแหน่ง Senior Application Specialist & Special Tools
บริษัท แซนด์วิค โคโรมอนท์ ไทยแลนด์
 
สัมมนา “The Future of Intelligent Monitoring and Controlling System for Production”
โดย คุณนนทณัฐ เนืองกันยา  Application Engineer ผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท อาร์เบอร์ก  (ไทยแลนด์) จำกัด
 
และปิดท้ายด้วยเสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”
โดยผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก
  • ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
  • คุณบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
  • คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
  • คุณเจษฎา กิ่งแก้ว Technical Service Director , Senior Aerospace (Thailand) Limited
  • และ ผู้ดำเนินรายการ  คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ เลขาธิการ และ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019

tgi-iMould-Die-2019


ภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม : click-to-facebook

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties