แบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self-Assessment to Industry 4.0) | ข่าวสาร

แบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self-Assessment to Industry 4.0)

2019-09-17 09:23:00 Asia/Bangkok

ขอเชิญสถานประกอบการผู้สนใจร่วมทำแบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self-Assessment to Industry 4.0)

ภายใต้กรอบของ Smart Factory Frame work
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำ 
​แบบประเมินศักยภาพตนเองของสถานประกอบการ (Self-Assessment to Industry 4.0) ภายใต้กรอบของ Smart Factory Frame work
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินศักยภาพ ในการพัฒนาโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 

click

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties