มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563 | ข่าวสาร

มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563

2019-11-26 01:53:00 Asia/Bangkok

เปิดรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เข้าร่วม กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563

รายละเอียดการพัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาจะได้รับการพัฒนา ดังนี้
  1. ตรวจวินิจฉัยโรงงานผลิตแม่พิมพ์ 
  2. พัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ
  3. ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑฑ์มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
  4. รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร    
diefactorymould

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties