รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม ปี 2562 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม ปี 2562

2019-12-11 08:37:00 Asia/Bangkok

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม ปี 2562 

ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เดือนตุลาคม ปี 2562 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะขาดดุลการค้า
โดยในเดือนนี้ไทยขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สูงถึง 152.74 ล้านบาท
ขาดดุลการค้ามากขึ้น 36% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน จากการที่เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการผลิตในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การลดของเสียในการผลิตให้เป็นศูนย์ ความต้องการความแม่นยำในการผลิต ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศอาทิ
การขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมไปสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ช้า
และจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงเป็นแรงส่งให้ความต้องการใช้หุ่นยนต์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยตัวเลขการนำเข้าหุ่นยนต์
เดือนตุลาคม ปี 2562 นั้น สูงถึง 170.19 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อนประมาณ 37%
ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ่นยนต์ที่นำเข้ามาในเดือนนี้ ( 60.86%) นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น รองลงมานำเข้าจากจีน (20.97%)
ซึ่งทั้งสองประเทศต่างก็เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลก อย่างไรก็ตามการส่งออกหุ่นยนต์ของไทยในเดือนนี้ยังส่งสัญญานที่ดี
การส่งออกหุ่นยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 48.36% เมื่อเทียบกันเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17.45 ล้านบาท
กว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกหุ่นยนต์ในเดือนนี้นั้น ส่งไปยังประเทศอินเดีย สังเกตุเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยยังขาดความสามารถ
ในการผลิตในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยังคงต้องพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ หากประเทศไทยยังอยู่ในภาวะอ่อนด้อย
ขาดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ตลอดจนไม่เร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อย่างจริงจัง
ไทยก็จะยังคงต้องขาดดุลการค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
industryrobot

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties