สัมมนาฟรี การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

2019-12-13 02:18:00 Asia/Bangkok

สัมมนาฟรี การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ชลบุรี


สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์

สมัครออนไลน์    

ดาวน์โหลดใบสมัคร   

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties