รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ปี2562 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ปี2562

2019-12-11 08:29:00 Asia/Bangkok

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ปี2562

ในภาพรวมประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศ โดยในเดือนตุลาคม ปี 2562
ไทยขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สูงถึง 1,892 ล้านบาท มากกว่าเดือนเดียวกันในปีก่อน 30%
ส่วนใหญ่ (56%) ขาดดุลการค้าในกลุ่มแม่พิมพ์ยางและพลาสติก คือขาดดุลการค้าสูงถึง 1,064 ล้านบาท
สำหรับการนำเข้าแม่พิมพ์ในเดือนนี้อยู่ที่ 2,557 ล้านบาท ยังคงขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 15% เมื่อเทียบปีก่อน
โดยเป็นการนำเข้าแม่พิมพ์ยางและพลาสติกเป็นหลัก โดยกว่า 43% ของการนำเข้าแม่พิมพ์ในเดือนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น
ขณะที่การส่งออกมีการชลอตัวลง 13% เมือเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มูลค่าการส่งออกเดือนนี้อยู่ที่ 666 ล้านบาท
ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดถึง 32%ของการส่งออกทั้งหมดในเดือนนี้

มูลค่าการขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สะสมสิบเดือนของปี 2562 อยู่ที่ 17,864 ล้านบาท
​โดยมีมูลค่าการนำเข้าในสิบเดือนแรกของปีอยู่ที่ 25,089 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,225 ล้านบาท

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties