รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม | ข่าวสาร

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

2020-01-29 09:09:00 Asia/Bangkok

รับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

 
สามารถติดต่อได้ที่ :
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • นายอาทิตย์  พัฒนพงศ์ชัย
  • นายนิรันดร์  จตุไพบูลย์
  • นางสาวเจนจิรา  เมืองบาล
  • นางสาวจตุพร  พลธรรม
  • นายพงศ์กฤษณ์  เจติยวรรณ
 
โทรศัพท์ 0 2367 8114, 0 2367 8120
โทรสาร 0 2381 5516
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร  

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties