สัมมนาฟรี "การพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์" | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี "การพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์"

2020-01-14 08:31:00 Asia/Bangkok

สัมมนาฟรี "การพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโมัติและหุ่นยนต์"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ไบเทคบางนา

ปัจจุบันหุ่นยนต์อุตสาหกรรม คือปัจจัยสำคัญของการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ แต่ยังคงมีคำถามมากมายในเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุน
การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมหาคำตอบได้ในสัมมนา หัวข้อ "การพัฒนาระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโมัติและหุ่นยนต์"
สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ หรือต้องการพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

หัวข้อสัมมนา

  • การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
  • หุ่นยนต์ชนิดต่างๆและการเลือกใช้หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ
  • แนวทางการนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิตกึ่งอัตโนมัติ
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

Booking online     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties