สัมมนาฟรี "การพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Lean IoT" | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี "การพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Lean IoT"

2020-01-29 03:53:00 Asia/Bangkok

เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "การพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Lean IoT"

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  Hall 8 Seminar Room1 ภายในงาน MHE & PACK MAC 2020


การตอบโจทย์ของธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรด้วยหลักแนวคิดที่ทันสมัย Lean IoT เป็นคำตอบในยุค Industrial 4.0 โดยศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความสูญเปล่าของการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ Lean Manufacturing และการสร้างมูลค้าเพิ่มของการประยุกต์ใช้ Lean Automation และ Lean IoT ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน และการวางแผนควบคุมกระบวนการผลิตแบบดิจิทัลที่เรียลไทม์ด้วยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้
  • หลักแนวคิดการสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยเครื่องมือ Lean
  • Lean Automation and Lean IoT คืออะไร?
  • เทคนิคการเลือกใช้ประโยชน์ของ Lean Automation and Lean IoT อย่างไร
  • กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Lean Automation and Lean IoT ของ บริษัท SMEs ญี่ปุ่น และ บริษัทในประเทศไทย แตกต่างอย่างไร
สมัครออนไลน์ได้ที่ : 
              

 
iotleanseminar

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties