รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย ไตรมาส 3 2562 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย ไตรมาส 3 2562

2020-01-16 01:48:00 Asia/Bangkok

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2562

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม   

รายงานนี้นำเสนอข้อมูลที่มีการรวบรวม เรียบเรียง รวมถึงการแปลจากภาษาต่างประเทศและการเชื่อมโยงข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน สถาบันไทย-เยอรมัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลในรายงานไปใช้
 
diemould

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties