ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาในปี 2562 (โครงการต่อยอด) | ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาในปี 2562 (โครงการต่อยอด)

2020-02-26 01:45:00 Asia/Bangkok

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาในปี 2562


วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาในปี 2562 และผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ให้บริการด้านพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (System Integrator) ผู้สร้างเครื่องจักร (Automation machine builder) หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่พัฒนาต้นแบบในปี 2562
- สถานประกอบการในภาคภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาต้นแบบในปี 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร : 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties