สัมมนา "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery" | ข่าวสาร

สัมมนา "GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery"

2020-03-20 04:10:00 Asia/Bangkok

สัมมนา “GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery”

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563   สถานที่ โรงแรม ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ “GD&T Application and Variation Analysis in Automotive and Machinery” 
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563   สถานที่ โรงแรม ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน

บรรยายโดย 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน GD&T อ.ธวัชชัย นุชโสภา จากสถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องกล Mr. Jenson Chen, Director for Dyna Forming Engineering & Technology, Thailand

กำหนดการสัมมนา
08:00 – 08:30 ลงทะเบียน
08:30 – 10:00 การลดต้นทุนตั้งแต่การออกแบบด้วยเทคนิค GD&T
10:00 – 10:30 หลักการกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในแบบงาน
10:30 – 10:45 พักช่วงเช้า
10:45 – 12:00 การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์ GD&T ในอุตสาหกรรมยานยนต์
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:30 การวิเคราะห์ความเผื่อสะสม (Stack up Tolerance analysis) แบบ 1 มิติ2มิติ และ 3มิติ
13:30 – 14:30 การใช้โปรมแกรม 3DCS ช่วยวิเคราะห์การประกอบและประเมิน Cpk for Assembly
14:30 – 14:45 พักช่วงบ่าย
14:45 – 16:00 ทดลองการใช้โปรมแกรม 3DCS ช่วยวิเคราะห์การประกอบ
16:00 – 16:30 ถาม-ตอบ

สัมมนาฟรี รับจำนวนจำกัด
หมายเหตุ : การสัมมนาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยผู้จัดจะแจ้งยืนยันก่อน 1 สัปดาห์

ดาวน์โหลดใบสมัคร  
 
gd&t

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties