ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร

ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE

2020-03-17 07:05:00 Asia/Bangkok

ฮาวทูเลือก...  7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE เพื่อใช้ในการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่พิมพ์ที่ต้องการความละเอียด และความเที่ยงตรงสูง รวมถึงความน่าเชื่อถือ การส่งมอบที่รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

cad-cam-cae-software

ซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ แต่ละแบรนด์จะมีโมดูลเสริมและราคาที่แตกต่างกัน เราควรจะเลือกซอฟต์แวร์แบรนด์ไหนมาใช้ มีข้อควรพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 7 ข้อ ดังนี้
 
1. ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์รองรับกับงานที่ต้องการ
ซอฟต์แวร์ CAD มีฟังก์ชันการทำงานหรือฟีเจอร์แตกต่างกัน อาจเป็นแบบ Surface modeling, Solid modeling หรือ Parametric เช่น หากเราต้องการชิ้นงานเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม บางซอฟต์แวร์รองรับการใช้งานแบบ Surface เพียงอย่างเดียว เมื่อเขียนกล่องสี่เหลี่ยมอาจใช้ฟีเจอร์เพียงครั้งเดียวแต่จะได้พื้นผิวถึง 6 พื้นผิวประกอบกันเป็นกล่อง การแก้ไขต้องแก้ไปที่ผิวนั้นๆ (Surface modeling) บางซอฟต์แวร์อาจใช้ฟีเจอร์เขียนกล่องสี่เหลี่ยมได้เป็นชิ้นงานทรงตัน (Solid) หากต้องการแก้ไขขนาดต้องแก้ไขด้วยการออฟเซทที่ผิวของก้อนสี่เหลี่ยม หรือ บางซอฟต์แวร์อาจใช้ฟีเจอร์ที่สามารถใช้ตัวเลขหรือตัวแปรเป็นตัวกำหนดขนาดของกล่องสี่เหลี่ยม (Parametric) การแก้ไขเพียงแต่เข้าไปแก้ไขตัวเลขที่ฟีเจอร์นั้นก็จะสามารถเปลี่ยนขนาดของรูปทรงได้เลย และยังเก็บความสัมพันธ์กับฟีเจอร์อื่นไว้ เมื่อแก้ไขขนาดของกล่อง จะทำให้มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สร้างต่อจากฟีเจอร์ของกล่องได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งซอฟต์แวร์ CAD ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแบบ Parametric ทำให้การแก้ไขงานทำได้สะดวกรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ การเรียนรู้จะยุ่งยากและใช้เวลานานกว่า ต้องเข้าใจในลำดับการใช้ฟีเจอร์ก่อนหลังซึ่งมีผลต่อการแก้ไขและการอัปเดต อีกทั้งยังต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ทีมีขนาดใหญ่ และต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคค่อนข้างสูง จึงสามารถใช้งานได้ดี การเพิ่มฟีเจอร์หรือโมดูลพิเศษเฉพาะงาน เช่น Mold wizard, Die Wizard หรือ Progressive Die wizard จะทำให้เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เต็มประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ถึงแม้ต้องลงทุนส่วนต่างเพิ่มก็ตาม
ซอฟต์แวร์ CAM ก็มีการพัฒนาที่ชาญฉลาดมากขึ้น ลดความต้องการผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์สูงลง ซอฟต์แวร์อาจรับรู้ถึงฟีเจอร์ที่เขียนและผิวที่ต้องการได้จากการกำหนดผิว เช่น ฟีเจอร์เขียนจากฟีเจอร์ Hole ซอฟต์แวร์จะทราบว่าเป็นรู อาจเลือกเครื่องมือตัดและทำโปรแกรมอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการเจาะรูนำ (Center drill) ต่อด้วยดอกสว่าน ส่วนรอบการหมุนและอัตราการป้อน ซอฟต์แวร์จะใส่ค่าให้โดยอัตโนมัติจากการเลือกวัสดุชิ้นงานและวัสดุที่ตัดเฉือน
 
2. ระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการต้องมีความเสถียร ไม่แฮงค์ หรือ error ง่าย มีการอัปเดตไดร์เวอร์ (Driver) ให้สม่ำเสมอ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ควรมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดี เช่น ถึงแม้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคของการ์ดแสดงผลสูงมาก แต่ตัวซอฟต์แวร์เองอาจยังไม่รองรับไดร์เวอร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ เมื่อ Install และนำไปใช้งาน อาจทำให้การประมวลผลช้ามากแม้จะเป็นรูปทรงง่ายๆ ก็ตาม และเมื่อต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เครื่องทำงานหนักอาจทำให้เกิดการแฮงค์ได้ง่าย ต้องกลับมาใช้ไดร์เวอร์เวอร์ชั่นเก่าๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า หรือบางซอฟต์แวร์อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนชิ้นงานที่นำมาประกอบกัน หากมีชิ้นงานหลายๆ ร้อยชิ้นประกอบกันอาจทำงานได้ช้า และเมื่อเราแก้ไขงานแล้วอัปเดตก็มีโอกาสจะประมวลผลค้างอยู่อย่างนั้น
 
3. ฮาร์ดแวร์
ฮาร์ดแวร์สำหรับงาน CAD/CAM/CAE ต้องมีความเสถียร มีระบบการระบายความร้อนที่ดี สามารถรองรับการใช้งานหนักและต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน ในบางครั้งการประมวลผลต้องทำนานข้ามวัน ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ควรเป็นประเภท Workstation มี CPU, RAM และ Display Card สำหรับงานประเภทนี้โดยเฉพาะ หากเราเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ไม่เหมาะสมกับงาน แล้วต้องรอการประมวลผลนานๆ ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุน และอาจเสียโอกาสในการแข่งขัน
 
          4. ราคา
ราคาถือเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE ควรตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขในการใช้งานให้ดี เพราะซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีการแยกขายเป็นโมดูล โดยเพิ่มราคาแยกตามโมดูล เช่น CAD & Mold Wizard, CAD & CAM หรือ CAD & Progressive Die บางโมดูลอาจเพิ่มฟีเจอร์สำหรับการสร้างผิวงานที่ซับซ้อน หรือเพิ่มฟีเจอร์สำหรับการแก้ไขงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์เหลืออยู่ เช่น ประเภท .STP หรือ Step ไฟล์ ส่วนการ Maintenance ต่อ License ซอฟต์แวร์รายปี เราควรตรวจสอบว่าต้องทำทุกปีหรือไม่ เพราะบางซอฟต์แวร์ถ้าไม่ต่อทุกปีเราจะใช้งานไม่ได้ ซึ่งราคาค่าซอฟต์แวร์อาจมีราคาสูงถึงหลักล้านบาท และราคาค่าการ Maintenance ต่อ License รายปี อาจสูงถึง 20 % ของราคาค่าซอฟต์แวร์
 
5. การสนับสนุนลูกค้า
ควรมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์จากทางผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพราะซอฟต์แวร์ต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอด โดยให้สังเกตจากการเปลี่ยนเวอร์ชั่น ว่าเปลี่ยนช้าหรือเร็วขนาดไหน และมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละเวอร์ชั่น หรือมีผู้พัฒนารายอื่นนิยมเขียนโปรแกรมเข้ามา Add in หรือไม่
การฝึกอบรมเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์มีหรือไม่ ใช้ระยะเวลากี่วัน การบริการหลังการขายให้ความช่วยเหลือเราได้ดีเพียงใด หรือคิดค่าใช้จ่ายเท่าไร ซึ่งบางครั้งการเสนอราคายังไม่รวมค่าฝึกอบรมเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์เข้าไปด้วย
 
6. การใช้งานซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ควรง่ายต่อการเรียนรู้ การเตรียมบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานควรสอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความพื้นฐานอย่างไรถึงจะสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากพนักงานลาออก เราจะสามารถหาผู้ปฏิบัติงานใหม่มาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว หรือจะส่งพนักงานใหม่ไปอบรมได้ที่ไหน เพราะในอุตสาหกรรมยังขาดแคลนบุคคลากรด้านนี้อยู่มาก อาจเกิดเหตุการณ์สมองไหลได้ง่าย
 
7. อนาคตของซอฟต์แวร์
หากเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ อาจได้รับราคาและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ แต่ก็อาจสูญหายไปจากตลาดหากอนาคตขายได้ไม่ดี หรือไม่ค่อยมีการอัปเดทให้ทันสมัย อีกทั้งผู้ให้บริการอาจยังไม่มีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์มากพอ หากต้องทำงานที่ซับซ้อนมากอาจไม่สามารถให้คำแนะนำได้ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอาจมีราคาสูงกว่า แต่สร้างความมั่นใจว่าจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไป และหาสถานที่ฝึกอบรมเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ได้สะดวก ในสถานศึกษาอาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์สอนทำให้นักศึกษาที่เรียนจบมามีพื้นฐานมาก่อน สถานประกอบการสามารถสอนต่อยอดได้เลย การเลือกตามสำนักงานใหญ่หรือตามที่ลูกค้าใช้งานอยู่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการรับส่งไฟล์จะทำได้โดยไม่ต้องทำการแปลงไฟล์ ซึ่งการแปลงไฟล์อาจเป็นออฟชั่นที่เราต้องเสียเงินเพิ่ม
 
การที่เราจะเลือกซื้อซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE แบรนด์ไหนมาใช้งาน จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก และอาจได้ผลตอบแทนตรงกันข้ามกับที่คาดหวังไว้ คือแทนที่จะลดเวลาทำงาน กลับเพิ่มปัญหาให้องค์กรมากมาย ซึ่งในทางปฏิบัติเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดมาใช้ แต่ที่สำคัญคือเราควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นเหมาะสมกับความต้องการของเรา


 
cadcaecamdiemould

Comments

 • Ebapuyuguko
  05.05.2020

  http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxil Online</a> kuq.dang.tgi.or.th.pwh.lr http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

  Reply
 • Isaivjodaofig
  05.05.2020

  http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxil Dose For 55 Pounds <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin</a> rpc.zqlo.tgi.or.th.krq.xs http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

  Reply
 • Zlzooeinbi
  25.08.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  zlzooeinbi http://www.glw97t75h4r5tu56l331f5gxx8gv6r10s.org/
  [url=http://www.glw97t75h4r5tu56l331f5gxx8gv6r10s.org/]uzlzooeinbi[/url]
  <a href="http://www.glw97t75h4r5tu56l331f5gxx8gv6r10s.org/">azlzooeinbi</a>

  Reply
 • Nqjfbpgcj
  25.08.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  [url=http://www.gn10r5712x2obs1p5yu3ax9l4vw8957qs.org/]unqjfbpgcj[/url]
  <a href="http://www.gn10r5712x2obs1p5yu3ax9l4vw8957qs.org/">anqjfbpgcj</a>
  nqjfbpgcj http://www.gn10r5712x2obs1p5yu3ax9l4vw8957qs.org/

  Reply
 • Liklgbeid
  06.09.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  liklgbeid http://www.g0p1po8cq3b382q36kei6031ue1agi00s.org/
  <a href="http://www.g0p1po8cq3b382q36kei6031ue1agi00s.org/">aliklgbeid</a>
  [url=http://www.g0p1po8cq3b382q36kei6031ue1agi00s.org/]uliklgbeid[/url]

  Reply
 • Xclchvbqh
  09.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  <a href="http://www.gj982vtth86db62v25ha912f600gchg4s.org/">axclchvbqh</a>
  xclchvbqh http://www.gj982vtth86db62v25ha912f600gchg4s.org/
  [url=http://www.gj982vtth86db62v25ha912f600gchg4s.org/]uxclchvbqh[/url]

  Reply
 • Jxshmpjwl
  10.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  jxshmpjwl http://www.g26tu7v03582y4dbx14i133n6xpxa4rts.org/
  <a href="http://www.g26tu7v03582y4dbx14i133n6xpxa4rts.org/">ajxshmpjwl</a>
  [url=http://www.g26tu7v03582y4dbx14i133n6xpxa4rts.org/]ujxshmpjwl[/url]

  Reply
 • Ebjzeiktf
  12.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  <a href="http://www.gwgie92v018yk484ex8ks3i276tsr735s.org/">aebjzeiktf</a>
  ebjzeiktf http://www.gwgie92v018yk484ex8ks3i276tsr735s.org/
  [url=http://www.gwgie92v018yk484ex8ks3i276tsr735s.org/]uebjzeiktf[/url]

  Reply
 • Xvbqceypx
  13.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  <a href="http://www.gv544tt1mw192o7n89h346a9jobr66bls.org/">axvbqceypx</a>
  xvbqceypx http://www.gv544tt1mw192o7n89h346a9jobr66bls.org/
  [url=http://www.gv544tt1mw192o7n89h346a9jobr66bls.org/]uxvbqceypx[/url]

  Reply
 • Ervzrffhp
  14.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  ervzrffhp http://www.g1729k0c6l0s55dba4zlq8802cet3z4bs.org/
  <a href="http://www.g1729k0c6l0s55dba4zlq8802cet3z4bs.org/">aervzrffhp</a>
  [url=http://www.g1729k0c6l0s55dba4zlq8802cet3z4bs.org/]uervzrffhp[/url]

  Reply
 • Tlbwnmkr
  15.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  [url=http://www.g00e1zdy0w99y27av2hw4q840lf22e3ps.org/]utlbwnmkr[/url]
  tlbwnmkr http://www.g00e1zdy0w99y27av2hw4q840lf22e3ps.org/
  <a href="http://www.g00e1zdy0w99y27av2hw4q840lf22e3ps.org/">atlbwnmkr</a>

  Reply
 • Zrrzjkjrfs
  15.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  [url=http://www.gz97d104ug67m9su685l1ffcd7k831sos.org/]uzrrzjkjrfs[/url]
  <a href="http://www.gz97d104ug67m9su685l1ffcd7k831sos.org/">azrrzjkjrfs</a>
  zrrzjkjrfs http://www.gz97d104ug67m9su685l1ffcd7k831sos.org/

  Reply
 • Qqylekzsfx
  16.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  <a href="http://www.g3qov29n03vz6v8ft1gby741c93t1p29s.org/">aqqylekzsfx</a>
  [url=http://www.g3qov29n03vz6v8ft1gby741c93t1p29s.org/]uqqylekzsfx[/url]
  qqylekzsfx http://www.g3qov29n03vz6v8ft1gby741c93t1p29s.org/

  Reply
 • Moivrgfer
  16.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  [url=http://www.gocz47nm0m46mv44h380xca017t9do42s.org/]umoivrgfer[/url]
  moivrgfer http://www.gocz47nm0m46mv44h380xca017t9do42s.org/
  <a href="http://www.gocz47nm0m46mv44h380xca017t9do42s.org/">amoivrgfer</a>

  Reply
 • Pzokbsfzkh
  17.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  <a href="http://www.gly2h0i419sgo4xy5221e3n0n33g1or3s.org/">apzokbsfzkh</a>
  [url=http://www.gly2h0i419sgo4xy5221e3n0n33g1or3s.org/]upzokbsfzkh[/url]
  pzokbsfzkh http://www.gly2h0i419sgo4xy5221e3n0n33g1or3s.org/

  Reply
 • Epfikcjtn
  22.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  epfikcjtn http://www.gq3gz9035e0xsa28sv781lkj93h10d1ds.org/
  [url=http://www.gq3gz9035e0xsa28sv781lkj93h10d1ds.org/]uepfikcjtn[/url]
  <a href="http://www.gq3gz9035e0xsa28sv781lkj93h10d1ds.org/">aepfikcjtn</a>

  Reply
 • Rxbknvgrv
  23.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  rxbknvgrv http://www.g6y6s4jw018593ntd9ix1481fi49vksms.org/
  <a href="http://www.g6y6s4jw018593ntd9ix1481fi49vksms.org/">arxbknvgrv</a>
  [url=http://www.g6y6s4jw018593ntd9ix1481fi49vksms.org/]urxbknvgrv[/url]

  Reply
 • Ydeprvzsnp
  23.10.2020

  Thai-German Institute • ฮาวทูเลือก... 7 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซอฟต์แวร์ CAD/CAM/CAE | ข่าวสาร
  ydeprvzsnp http://www.gtf063g4g7fy82hbgu9484xkd7n2544ss.org/
  <a href="http://www.gtf063g4g7fy82hbgu9484xkd7n2544ss.org/">aydeprvzsnp</a>
  [url=http://www.gtf063g4g7fy82hbgu9484xkd7n2544ss.org/]uydeprvzsnp[/url]

  Reply

โพสต์ความเห็น

News Categoties