รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนเมษายน ปี 2563 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย ประจำเดือนเมษายน ปี 2563

2020-06-15 08:19:00 Asia/Bangkok
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ภาพรวมในเดือน เมษายน การส่งออกปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม ถึง 6 เท่า โดยประเทศที่ส่งออกหลัก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเชีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ ด้านการนำเข้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมาดุลการค้าปรับตัวดีขึ้น


วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties