รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนเมษายน 2563

2020-06-12 04:04:00 Asia/Bangkok
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ภาพรวมในเดือน เมษายน การนำเข้าส่งออกขยับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามยังมีการขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 
เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตหลักที่ต้องใช้แม่พิมพ์จากต่างประเทศ
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนหน้าดุลการค้าปรับตัวดีขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
1. ศิโรรัตน์ สุภาษา
2. กนิษฐา ศรนิล
3. อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties