ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและ บริการ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 | ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและ บริการ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

2020-07-29 08:28:00 Asia/Bangkok

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและ บริการ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties