เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ฯ เปิดรอบพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ | ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ฯ เปิดรอบพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ

2020-07-21 03:13:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3 
เปิดรอบพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ!!!

รุ่นที่ 3
อบรมออนไลน์ผ่าน e-Training วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
อบรมภาคปฏิบัติ/ประเมินภาคทฤษฎี   วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ  
รับสมัครภายใน 30 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด     
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา
โทรศัพท์ 038 215033-39 ต่อ 1605   
E-mail: [email protected] 
 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties