สัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software” | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software”

2020-07-09 02:08:00 Asia/Bangkok
เชิญเข้าร่วมสัมมนา “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย PolyWorks CMM Software”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน
 
สมัครออนไลน์     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties