ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Smart Factory" | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี "การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Smart Factory"

2020-08-11 04:04:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญวิศวกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี
"การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ Smart Factory"     
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความเป็นโรงงานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0(Smart Factory)


สมัครออนไลน์     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties