สัมมนาฟรี "ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs" | ข่าวสาร

สัมมนาฟรี "ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs"

2020-08-27 02:51:00 Asia/Bangkok
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
"ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs : Objective and Key Results"
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี  ห้อง A 511
(เวลา 13.30 - 16.00 น.)

OKRs หรือ Objective and Key Results เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการพัฒนาองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพสามารถช่วยขับเคลื่อนระบบการบริหารผลงานขององค์กรให้มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน
OKRs เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยนำพาความสำเร็จให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น INTEL, Google, Facebookและองค์กรชั้นนำอีกมากมาย

โดยวิทยากร     ดร.อำนาจ วัดจินดา
กรรมการผู้จัดการบริษัท HRD MAX จำกัด
Professional Coach Certification Program (PCCP)
Certificate in Executive and Leadership Coach

สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น     
HRokrokrsseminar

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties