เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน | ข่าวสาร

เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน

2020-12-17 03:43:00 Asia/Bangkok

download เอกสารการสมัคร     


กรอกรายละเอียดเอกสารการสมัคร ส่งเอกสารการสมัครได้ที่  
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหาร
สถาบันไทย-เยอรมัน  (แผนกทรัพยากรมนุษย์)  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  เลขที่ 700/1 หมู่ 1 
ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

***ภายใน 27 มกราคม 2564***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณรัตนา ทองพิพัฒนากูร
โทร 038-215033-39 ต่อ 1205

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties