คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot | ข่าวสาร

คลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot

2021-01-14 08:12:00 Asia/Bangkok
รับชมคลิปย้อนหลังการให้คำปรึกษาออนไลน์ : Industrial Robot
วันที่     14 มกราคม 2564
โดย      อ.กฤษดา  เกรียงศักดิ์พงศ์ และ อ.กษิดิศ ลีลาวิไลลักษณ์

สามารถชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่     

แจ้งความประสงค์รับคำปรึกษาเชิงลึกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์038-215033-39 กด 1 E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties