เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับ โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16 | ข่าวสาร

เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับ โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16

2021-01-06 01:20:00 Asia/Bangkok
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป    

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน ถือเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันฯทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงการช่วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนด้วย
 
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
จำนวน 3 สาขา ดังนี้
  • สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี  
  • สาขาช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์    
  • สาขาช่างเชื่อม 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties