เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับ โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16 | ข่าวสาร

เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับ โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16

2021-04-27 01:20:00 Asia/Bangkok
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป    

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน ถือเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันฯทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงการช่วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนด้วย
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สถาบันฯ จึง “ขอเลื่อนกำหนดการ”
➢เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พ.ค. 2564 (เฉพาะสาขาช่างควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี และ สาขาช่างเชื่อม)
➢สอบคัดเลือก วันที่ 27 พ.ค. 2564
➢ปฐมนิเทศ วันที่ 28 พ.ค. 2564
➢ฝึกอบรม วันที่ 31 พ.ค. 2564 ถึง วันที่ 24 ธ.ค. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก โทร 038-215033-39 ต่อ 1007

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties