รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

2021-01-05 07:20:00 Asia/Bangkok
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties