รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 | ข่าวสาร

รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

2021-03-12 03:29:00 Asia/Bangkok

ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564


ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่าการขาดดุลอยู่ที่ 726 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 46 และร้อยละ46 ตามลำดับ การส่งออกในเดือนนี้ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า ร้อยละ 37 และร้อยละ 14 ตามลำดับ มีมูลค่าอยู่ที่ 680 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 1,406 ล้านบาท ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และเดือนก่อนหน้าร้อยละ 42 และร้อยละ 34 ตามลำดับ


วิเคราะห์ข้อมูลโดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ผู้จัดทำ  
ศิโรรัตน์ สุภาษา
กนิษฐา ศรนิล
อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties