ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE) | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)

2021-05-26 08:00:00 Asia/Bangkok
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)  โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิตในประเทศ
 
กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
- วิศวกรในสายการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
 
การดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- สถานประกอบการต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
- สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง)
- สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 2 คน/สถานประกอบการ
- สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถเข้าร่วมได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

พิเศษ!!  เพิ่มรุ่นที่ 8  วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 9 วันที่ 31 สิงหาคม - 1,2 กันยายน 2564
หมายเหตุ : รุ่นที่ 4-6 จัดอบรมที่ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี 

สมัครออนไลน์ที่นี่     

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties