รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ LOW COST AUTOMATION >> TECH UP & COST DOWN | ข่าวสาร

รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ LOW COST AUTOMATION >> TECH UP & COST DOWN

2021-07-22 08:37:00 Asia/Bangkok
รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ   LOW COST AUTOMATION >> TECH UP & COST DOWN 
จัดโดย Green World  
บรรยายโดย : 
- คุณกฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน 
- คุณกษิดิศ ลีลาวิไลลักษณ์   วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน


Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties