ก้าวอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ | ข่าวสาร

ก้าวอย่างต่อเนื่อง กับ โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

2021-07-22 03:07:00 Asia/Bangkok
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงาน ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
หลักสูตร Industry 4.0 for Supervisor, Operator,Worker
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้แก่
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)  
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสร็ฐผล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คุณสมมาต​ ตันติเวช​กุล​ ประธาน​ บริษัท​ NPM Alliance​ Group 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 20 ท่านจาก 3 บริษัท ในกลุ่มบริษัท NPM Alliance​ Group 
ดำเนินการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันไทย-เยอรมัน  

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties