รับสมัครโรงงานเพื่อรับผู้ฝึกอบรมในโครงการผลิตช่างเทคนิคฯ รุ่นที่ 16 เข้าฝึกงาน | ข่าวสาร

รับสมัครโรงงานเพื่อรับผู้ฝึกอบรมในโครงการผลิตช่างเทคนิคฯ รุ่นที่ 16 เข้าฝึกงาน

2021-09-03 04:31:00 Asia/Bangkok
สถาบันไทย-เยอรมันเปิดรับสมัครโรงงานเพื่อรับผู้ฝึกอบรมในโครงการผลิตช่างเทคนิคฯ รุ่นที่ 16 เข้าฝึกงาน
 
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- สถานประกอบการส่งใบสมัครและเอกสารแนบมายังสถาบันฯ
- สถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้กับผู้ฝึกอบรมในระหว่างการฝึกงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือน 
 
วีธีการสมัคร   
สถานประกอบการต้องยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของสถาบันฯ
และส่งมายังสถาบันฯทาง Email ([email protected]ภายในวันที่ 25 พ.ย. 64
นัดสัมภาษณ์พร้อมกัน วันที่ 1 ธ.ค. 64
(ขอสงวนสิทธิ์สาหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์เท่านั้น)

ดาวน์โหลดใบสมัคร :     


โดยส่งกลับมาที่ 
Email : [email protected] 
สอบถามเพิ่มเติม คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก  
โทร 038-215033-39 ต่อ 1007
 

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties