ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์นำเสนอผลสำเร็จของ กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology) | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์นำเสนอผลสำเร็จของ กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (IOT & Embedded Technology)

2021-09-01 03:47:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์นำเสนอผลสำเร็จของ กิจกรรมการจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   (IOT & Embedded Technology)
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00  ผ่าน Zoom 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปีงบประมาณ 2564
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


สมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่     

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties