ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model

2021-09-17 08:47:00 Asia/Bangkok
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model
สำหรับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วประเทศ

อบรมฟรี ชะลอว่างงาน เพิ่มทักษะใหม่ 

อบรมออนไลน์ 5 วัน และปฎิบัติ 1 วัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี
รับเพียง 20 ท่าน/ หลักสูตร !!!

สนใจสมัครได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties