เปิดรับสมัครโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 17 | ข่าวสาร

เปิดรับสมัครโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 17

2022-01-06 08:18:00 Asia/Bangkok
โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)  ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป    

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 16 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน ถือเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่สถาบันฯทำเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป รวมถึงการช่วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนด้วย
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 พ.ค. 65
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 12 พ.ค. 65
ฝึกอบรม ณ สถาบันฯ วันที่ 17 พ.ค.- 23 ธ.ค. 65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนวพรรษ  หลั่งอุทก โทร 038-215033-39 ต่อ 1007

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่     

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties