ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพมหานครและภาคใต้ | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพมหานครและภาคใต้

2022-04-27 04:57:00 Asia/Bangkok
มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการ การเพิ่มมูลค่า และผลิตภาพ
ผ่านการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation) เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อีกทั้งยังได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ  ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (เขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และภาคใต้)
จดทะเบียนรับรองนิติบุคคล

สมัครคลิก  

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
คุณเกศิราภรณ์ โล่ห์นารายณ์ โทร. 038-215033 ต่อ 1736
คุณภักดี พรมจันทึก โทร.063-1452663

 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties