กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด | ข่าวสาร

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด

2022-04-22 07:10:00 Asia/Bangkok
วันที่ 21 เม.ย. 65   ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบ
คุณเกียรติคุณ  ชยาภัม  Business Development Dept.Manager และ คุณวรรษมน ชยากัม General Manager 
บริษัท โบลท แอนด์ นัท อินดัสตรี้ จำกัด เพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562โดยการเข้ามอบในครั้งนี้
ได้มีการติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพกับทางสาบันไทย-เยอรมันอีกด้วย 

สถาบันพร้อมให้บริการให้คำแนะนำการพัฒนาโรงงานผลิตแม่พิมพ์ให้ได้มาตรฐานกับสถานประกอบการ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน ด้านการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ การบริหารจัดการการผลิตแม่พิมพ์
การใช้และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและยกระดับการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการแม่พิมพ์

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล  คุณธนชัย หันชัยชะนะ  โทรศัพท์  : 061-3879521  อีเมล์: tanachai.h@tgi.mail.go.th
 

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties