ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแนวทางลีน รองรับอุตสาหกรรม 4.0 | ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแนวทางลีน รองรับอุตสาหกรรม 4.0

2022-04-18 08:49:00 Asia/Bangkok

สัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแนวทางลีน รองรับอุตสาหกรรม 4.0"

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ Staubli (Thailand) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแนวทางลีน รองรับอุตสาหกรรม 4.0"
Increasing Efficiency of Injection Mould Setup Using Lean Technique for Industry 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี​

ท่านรู้หรือไม่?
การลดเวลาการติดตั้งแม่พิมพ์  ทำอย่างไร ?
ลีนกับการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งแม่พิมพ์ ทำอย่างไร  ? 
รูปแบบการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกทำอย่างไร?
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคโนโลยี 4.0 ทำอย่างไร?
เรามีคำตอบให้ท่าน เชิญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันกับเรา

กำหนดการสัมมนา
09:00-09:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09:30-09:40 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา
09:40-10:30 น เทคนิคลีนกับการปรับปรุงกระบวนการติดตั้งแม่พิมพ์
  โดย อ.พัสกร ทวีวัฒน์    ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคโนโลยี 4.0
  โดย คุณกันตพัฒน์ บัวแดง ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมพลาสติก STAUBLI (THAILAND)
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-15:00 น. ปฏิบัติการตรวจสอบและติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคโนโลยี 4.0


สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

สมัครออนไลน์ที่นี่      

Comments

ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after has been disabled.

News Categoties