บล็อก | ข่าว

Machine Shaft Alignment Workshop 2020

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยชุดจำลอง Alignment Kit โดย สถาบันไทย–เยอรมัน ชลบุรี ประจำปี 2563

5 เหตุผลที่ควรมางาน CBM Day 2020 บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาด!!!

CBM Day 2020 "Creative Talents" 
วันที่ 13-14 ก.พ. 63 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

สัมมนาฟรี การออกแบบเพื่อการประกอบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ชลบุรี

โครงการสร้างโอกาส สำหรับเด็กด้อยโอกาส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents"

พิเศษ!!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธ.ค. 62 ราคาเพียง 800 บาท/ท่าน เท่านั้น!!!
ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 62 - 7 ก.พ. 63 ราคา 1,500 บาท/ท่าน
ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 63 - วันงาน ราคาปกติ 1,800 บาท/ท่าน

มาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563

เปิดรับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เข้าร่วม กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ปี 2563

ภาพความสำเร็จงาน Automation & Robotic Day 2019

TGI จัดงานยิ่งใหญ่ Automation & Robotic Day 2019 และ ประกาศความสำเร็จของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปี 2562 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเยี่ยมชม TGI

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

Center of Robotics Excellence : เครือข่ายแห่งความสำเร็จ สู่ MOI Robotics & Automation Innovators Awards 2019

ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

TGI ANNUAL REPORT 2018

TGI ANNUAL REPORT 2018

Application : Thai Best Products 77 มีดี มาโชว์ [ข่าวฝากประชาสัมพันธ์]

  • คัดของดี ของเด่น 77 จังหวัด สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
  • เชื่อมโยงผู้ผลิต & ผู้ประกอบการ 
  • เพิ่มช่องทางจำหน่ายจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 
  • ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง

ลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องจักรกับบริการของ TGI

สอบถามข้อมูลและขอรับบริการได้ที่ 
สถาบันไทย-เยอรมัน : ศูนย์บำรุงรักษาและการจัดการอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 038-930100 ต่อ 1702,1704
E-mail : [email protected],[email protected]

11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล

กระทรวงอุตสาหกรรม มีสถาบันเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 11 สถาบัน 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม   
"โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP"

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TGI และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด.

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมมิชลิน และ พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นของบุคลากรไทย ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ASEAN

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ AMEICC (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan ได้จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร “Factory Maintenance Course-Electric Relay & Programing”

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดาวน์โหลด ​ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ ฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)

สินเชื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นและค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เอสเอ็มอี ใช้ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์

“โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” 

สถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมััติ

เปิดภารกิจสถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของชาติ

Thailand Industry Expo 2018

TGI และพันธมิตรได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ภายใน Robotics Cluster Pavilion ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018
พร้อมทั้งกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

คณะเยี่ยมชมจาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
คณะผู้บริหารและพนักงาน จาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาบันไทย-เยอรมัน