ช่างเทคนิคไฟฟ้าและระบบควบคุม - ช่างเทคนิค - ชลบุรี,

Careers at

ช่างเทคนิคไฟฟ้าและระบบควบคุม

JOIN US


ช่างเทคนิคไฟฟ้าและระบบควบคุม

category : ช่างเทคนิค  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Nov 08, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า/แมคคอทรอนิกส์/อุตสาหการ 
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมอุปกรณ์ เครื่องจักรและวงจรไฟฟ้า
  • สามารถเป็นผู้ช่วยวิทยากรและเดินทางต่างจังหวัดได้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary