พนักงานขาย (ศูนย์กรุงเทพฯ) - พนักงานขาย - กรุงเทพ,

Careers at

พนักงานขาย (ศูนย์กรุงเทพฯ)

Sales Representative

JOIN US


พนักงานขาย (ศูนย์กรุงเทพฯ)

category : พนักงานขาย  |  ซอยตรีมิตร, กรุงเทพ  |  Posted on Oct 30, 2018 ← Back

Job Description

พนักงานขาย ประจำศูนย์กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท)
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม/การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี
  • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Openings

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary