ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ช่างเทคนิค - ชลบุรี,

Careers at

ผู้ช่วยช่างเทคนิค

JOIN US


ผู้ช่วยช่างเทคนิค

category : ช่างเทคนิค  |  700/1, ชลบุรี  |  Posted on Nov 21, 2018 ← Back

Job Description

  • เพศชาย/วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช.
  • สามารถอ่านแบบ Autocad/เครื่องกลได้
  • มีพื้นฐานความรู้และทักษาเกี่ยวกับงานเชื่อม
  • มีความขยัน อดทน และทำงานวันหยุดได้

Openings


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.Job Summary